550 R1: HELO should be a FQDN or address literal (See RFC 2821 4.1.1.1)

  1. Zet email autenticatie aan, voor uitgaande SMTP mail is het altijd nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven (gelijk aan uw POP3 of IMAP4 login).

    Screenshot outlook

    Screenshot thunderbird

  2. Gebruik een andere poort

Zie alle verdere stappen op: Email instellen