CSS, JS en XML in uploads folder toestaan

Wij blokkeren alles behalve media bestanden in de uploads folder. Dus zaken als plaatjes, pdf, zip is allemaal toegestaan.

Heb je alsnog een JS JavaScript of CSS stylesheet in je uploads map? Ga dan naar de /uploads/betreffende_map en maak daar een .htaccess met deze inhoud:
<Files ~ “\.(css|js)$”>
RemoveHandler js
</Files>

 

Gebruik je een XML file?
Ga dan naar de /uploads/betreffende_map en maak daar een .htaccess met deze inhoud:

<FilesMatch “\.([Xx][Mm][Ll])$”>
Allow from all
</FilesMatch>