CSS, JS en XML in uploads folder toestaan

Wij blokkeren alles behalve media bestanden in de uploads folder. Dus zaken als plaatjes, pdf, zip is allemaal toegestaan.

Heb je alsnog een JS JavaScript of CSS stylesheet in je uploads map? Ga dan naar de /uploads/betreffende_map en maak daar een .htaccess met deze inhoud:
<Files ~ “\.(css|js)$”>
RemoveHandler js
</Files>

 

Gebruik je een XML file?
Ga dan naar de /uploads/betreffende_map en maak daar een .htaccess met deze inhoud:

<FilesMatch “\.([Xx][Mm][Ll])$”>
Allow from all
</FilesMatch>

550 R1: HELO should be a FQDN or address literal (See RFC 2821 4.1.1.1)

  1. Zet email autenticatie aan, voor uitgaande SMTP mail is het altijd nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven (gelijk aan uw POP3 of IMAP4 login).

    Screenshot outlook

    Screenshot thunderbird

  2. Gebruik een andere poort

Zie alle verdere stappen op: Email instellen